Make your own free website on Tripod.com

 2. Temel kurtarma bilgisi:

 

Daha sonraki konu, ip-sistemleri için hazırlık aşaması olan temel kurtarma sistemleri bilgisidir. Bu ise yukarıdaki konularda öğrenilen şekillerde güvenli bir bölgeye alınan yaralı kişinin en güvenli, en kolay ve en hızlı şekilde ipte çekilmesi, indirilmesi demektir. Ayrıca diğer ip sistemlerinde kullanılacak olan bir kaç temel sistem de bu aşamada yer alacaktır. Bu sistemlerin bilinmesi gerekliliği aynen döşeme yapacak kişinin sekizli düğümünü bilmesi gerekliliği gibi elzemdir. Bu sistemler öğrenilmeli, çok tekrar edilerek el alışkanlığı geliştirilmeli ve de “hatasız” ve “hızlı” olunana kadar geliştirilip, bu bilgi ve alışkanlık tekrarlarla canlı tutulmalıdır.

 

Konular:        

 

İp sıkıştıran çekme sistemleri (blokör)

Sistemde kullanılan jumar, el jumarı olabileceği gibi, tercihan Petzl Basic de olabilir. İpin çekme yönünün ters olabileceği durumlarda el jumarı kullanılıyor ise, el jumarının alt noktasına bir karabin takılarak jumarın ters yönde yüklenmesi önlenebilir. Bkz şekil

Sistemin avantajı, çekme işlemi sırasında ipin geri kaçmasını engellemek ve görece yükü azaltarak çekiş kolaylığı sağlamasıdır. Bu sistem yanlız başına kullanıldığında, sistem emniyetinin yanlızca bağlantıya ve de jumara terk edilmemesine dikkat edilmelidir.


 

İple indirme sistemleri

İp ile indirme işleminde yandaki şekilde desandör kullanılır. Desandörün ters kullanılacağı ve yarım ve tam kilitlerin de aynı şekilde ters uygulanacağına dikkat ediniz. Yük fazla olacağından desandörün elle sıkıştırılarak kontrolü zor olacaktır. Gerektiğinde fazladan sürtünme yaratılarak bu kontrol sağlanabilir.

 

 

 

 

 


 

Makara ile çekme sistemleri

Sabit makara ile çekme (Yükü dengeleyen sistemler)

Sabit makara, basitçe bir (bolt veya doğal) bağlantının üzerine makara takılarak, yaralının çekileceği ipin bu makaradan geçirilmesi ile gerçekleştirilir. İpin bir ucu tırmanan kurtarıcıya diğer ucu da yaralı/sedye’ye bağlıdır. Böylece kurtarıcı kendi ağırlığı ile yaralının ağırlığını dengelemiş ve de çıkışını kolaylaştırmış olacaktır. Alternatif olarak sedyeye refakat eden kurtarıcı ve yaralı/sedye daha aşağı bir noktadan diğer kurtarıcıların yardımı ile çıkartılabilir. Kurtarıcı bağlantı hizasına geldiğinde önce kendi emniyetini alacak ve de bir yukarıda hazırlanmış benzeri bir sisteme (ipteki kurtarıcı veya çekme ipi) yaralıyı aktaracaktır. Böylece çekme işlemi kesintisiz devam edebilecektir. Tüm bu işlemler sırasında yaralı/sedye tek bir makaranın emniyetine terkedilemeyeceğinden, yedekleme mantığı içinde ayrı bir dinamik ip ile emniyet almak üzere bağlantı yapılır. Kurtarıcı ise el jumarını ana bağlantı ipi üzerinde işleterek kendi emniyetini almış olacaktır.

*        Tırmanırken Çekme

Bolt geçme

Yaralı/Sedye-Kurtarıcı Bağlantısı

*        Dışarıdan Çekme

*        Yaralı/Sedye Emniyet Hattı

Hareketli makara ile çekme

Yaralı Çekilirken nezaret etme

*        Yaralıya nezaret

*        Sedyeye Nezaret

 


 

İp gerdirme sistemleri

şekil 1